Jak zagospodarować i zabezpieczyć plac budowy?

Jak zagospodarować i zabezpieczyć plac budowy

Przed rozpoczęciem każdej budowy, należy zabezpieczyć teren na którym inwestycja będzie realizowana w taki sposób, aby nie stwarzała zagrożenia dla wykonawców oraz osób postronnych. Cały proces budowy uregulowany jest przepisami Prawa Budowlanego, jednakże kwestie dotyczące organizacji i bezpieczeństwa terenu budowy, reguluje Prawo Pracy oraz dwa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 6 lutego 2003 r. w […]

Read More »