Co robi i za co odpowiada Kierownik Budowy?

co robi i za co odpowiada kierownik budowy

Kierownik budowy sprawuje nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi, organizuje i kieruje pracą całej ekipy budowlanej oraz prowadzi pełną dokumentację związaną z przebiegiem wykonywanych robót. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, kierownik musi dokonać protokolarnego przejęcia placu budowy od inwestora i złożyć stosowne oświadczenie o przejęciu obowiązków kierowania określoną budową. Kierownik odpowiada za właściwe zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie […]

Read More »