Czy inżynier budowy powinien rozwijać kompetencje miękkie?

rozwój kompetencji miękkich

Inżynier budowy przez cały czas swojej edukacji skupia się głównie na zwiększaniu swoich umiejętności merytorycznych. Na studiach inżynierskich niewiele jest przedmiotów, które uczyłyby specjalistów umiejętności miękkich. To powoduje, że kiedy już inżynierowie pracują, mają problemy w tym zakresie. Praca w tym zawodzie wymaga bowiem umiejętności porozumienia się z ludźmi. Jeśli jej zabraknie, kompetencje twarde mogą […]

Read More »