Bezpieczna praca na budowie

Każdy inżynier budowy Tychy ma obowiązek przestrzegać zasady bezpiecznej pracy na budowie, jako, że przepisy te stosują się do wszystkich przebywających na terenie budowy, zarówno do kierowników, pracowników, jak i osób wizytujących. Wśród podstawowych zasad znaleźć można m.in.:

 • 4wprowadzenie pracownika do pracy, poruszania się po terenie oraz korzystania z transportu bliskiego (wewnątrz budowy),
 • przydział odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • zabezpieczenia przed hałasem, wibracjami, pyłami,
 • przebywanie na wysokości, w tym na rusztowaniach,
 • używanie substancji chemicznych,
 • obsługę urządzeń technicznych, w tym użycie drabin,
 • ochronę przeciwpożarową oraz postępowanie w razie pożaru.

Przy organizowaniu i prowadzeniu robót na budowie kierownictwo budowy powinno przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, takich jak:

 • wybieranie procesów, technologii o najmniejszej szkodliwości dla człowieka,
 • pierwszeństwo środków ochrony zbiorowej przed ochronami indywidualnymi,

Co więcej, przy stosowaniu środków ochrony indywidualnej należy:

 • stosować właściwe środki ze względu na czynnik zagrożenia,
 • obierać środki do pracownika,
 • utrzymywać środki ochrony indywidualnej w czystości i w odpowiednim stanie technicznym,
 • przeszkolić pracowników w zakresie użytkowania przydzielonych środków i ich konserwacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *