Co powinno się znaleźć w liście motywacyjnym inżyniera budowy?

list motywacyjny

W bardziej tradycyjnych środowiskach, takich jak branża budowlana, wciąż jeszcze popularne jest, żeby oprócz CV dołączać do zgłoszenia list motywacyjny. Pisanie często nie jest mocną stroną osób analitycznie myślących, co powoduje, że stworzenie takiego dokumentu mogą odkładać w nieskończoność lub w ogóle rezygnują ze stworzenia go. Czasem powoduje to, że są od razu odrzucani przez osoby rekrutujące. Lepiej więc przekonać się i przy zastosowaniu kilku wskazówek stworzyć pożądany list motywacyjny. Co musi się w nim znaleźć?

Inżynier budowy powinien w pierwszej kolejności zastanowić się nad swoimi celami zawodowymi. W ten sposób będzie mieć już wstęp do określenia, jakie są jego motywacje do pracy. Pisząc list, nie powinien jednak nadmiernie skupiać się na kreatywnym wymyślaniu przyczyn, dla których chce pracować w firmie. Od inżynierów pracodawcy oczekują bardzo konkretnych umiejętności oraz analitycznego podejścia do wykonywanych zadań. Warto więc w liście podkreślać fakty oraz realne osiągnięcia. Mile widziane są wszelki liczby: ilość osób w zespole, którym zarządzał inżynier, ilość zrealizowanych projektów itp.

W liście motywacyjnym inżynier budowy powinien również jasno określić, co wartościowego jest w stanie wnieść do firmy. Stosowanie języka korzyści w nawiązaniu do rzeczywistych osiągnięć oraz doświadczenia, zdecydowanie stawia inżyniera w bardzo dobrym świetle. Pisząc list, warto pamiętać o tym, że firma szuka osób, które rozumieją, że mają przynieść jej jakieś konkretne korzyści.

Edit