Czy inżynier budowy musi rozwijać umiejętności miękkie?

inżynier budowy

Inżynier budowy to zawód, który postrzegany jest jako ten przeznaczony dla osób o typowo analitycznym umyśle. Rzeczywiście, trudno jest wykonywać typowo inżynierskie zajęcia na budowie, jeśli tego typu myślenie nie przychodzi z łatwością. Z drugiej strony jednak często zbyt wielką wagę przykłada się do analitycznego myślenia, a zapomina zupełnie o kompetencjach miękkich potrzebnych w takiej pracy.

Czy inżynier budowy powinien posiadać takie kompetencje?

Inżynier budowy zdecydowanie powinien posiadać kompetencje miękkie. Niestety raczej nie może liczyć na to, że rozwinie je na studiach. Co prawda zdarzają się tam zadania, które trzeba wykonywać w grupach, co zdecydowanie pozwala ćwiczyć takie umiejętności, ale raczej nie jest to wystarczające. Inżynier powinien więc dbać o to, aby rozwijać swoje kompetencje miękkie na własną rękę. Co więcej, nie może robić tego wyłącznie w czasie studiów, ale przez kolejne lata pracy.

Dlaczego kompetencje miękkie są ważne w pracy inżyniera budowy?

Przede wszystkim ze względu na to, że musi umieć pracować zespołowo. Zwykle ma pod sobą cały zespół robotników, a często pracuje również w zespole inżynierów. Musi też umieć porozumieć się z kierownikiem budowy oraz innymi interesariuszami zaangażowanymi w projekt. Kompetencje miękkie z pewnością ułatwią mu codzienną pracę.

Edit