Działania profilaktyczne

6Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy inżynier budowy Białystok ma prawo wykonywać swoje obowiązki zawodowe w jak najbezpieczniejszych warunkach i najbardziej sprzyjającym otoczeniu. Poniżej przedstawiono działania profilaktyczne, mające zminimalizować szkodliwy wpływ niektórych czynników na zdrowie inżyniera.

Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy. Pracownicy nadzoru powinni być szkoleni z zakresu kierowania pracownikami oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym powinno spełniać wymagania rozporządzenia, powinno być odpowiednio oświetlone i powinno posiadać krzesło obrotowe, co znacznie zmniejsza obciążenie pracą przy komputerze. Należy także robić częste przerwy, co zmniejsza obciążenie oczu.

Pracownicy powinni posiadać środki ochrony indywidualnej w postaci kasków ochronnych, okularów ochronnych oraz wszelkie zabezpieczenia do pracy na wysokości, co przy upadku lub przygniecenia zmniejsza prawdopodobieństwa urazów ciała.

Podczas poruszania się po terenie budowy należy zachować szczególną ostrożność, w celu uniknięcia upadków i urazów ciała.

Zejścia/wejścia powinny posiadać odpowiednio zabezpieczone schody, balustrady, drabinki, co ogranicza w znacznym stopniu możliwość upadków.

Plac budowy powinien pozostawać w porządku, przejścia, drogi transportowe powinny być wolne, co w przypadku zagrożenia umożliwia bezpieczną ewakuację.

Prace na wysokości jak i sprzęt powinny być pod stałym nadzorem w celu uniknięcia pracy w warunkach zagrożenia.

Wszelkie usterki zgłoszone lub zauważone powinny być zgłaszane przełożonym i usuwane w celu ograniczenia zagrożenia np. podczas pracy z elektronarzędziami.

W przypadku przekroczeń czynników szkodliwych dla zdrowia należy stosować środki ochrony indywidualnej.

Pracownicy wykonujący pracę na zewnątrz, powinni posiadać miejsce do ogrzania się lub schowania przed promieniami słonecznymi, powinni mieć dostęp do zimnych/ciepłych napojów oraz do posiłków regeneracyjnych/profilaktycznych zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *