Inżynier budowy- ważna postać na budowie

inżynier budowy

Aby wszystko działało na placu budowy, potrzebna jest doskonała koordynacja pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu oraz kadrą kierowniczą. Czym zajmuje się inżynier budowy? Przecież nie jest to tylko pusty tytuł, który nic nie znaczy. Jest on ważną postacią na placu budowy, zajmującą się wieloma aspektami pracy w trakcie trwania inwestycji.

Obowiązki inżyniera budowy

Zakres obowiązków inżyniera budowy jest dosyć interesujący. Wymaga on odpowiedniego przygotowania do pracy i dużego zakresu wiedzy z zakresu budownictwa. Do zadań inżyniera należy miedzy innymi sporządzanie przedmiarów czy obmiarów robót. Dba on także o dokładne i prawidłowe wypełnienie dokumentacji technicznej, jak również przygotowuje dokumentację do odbiorów inwestycji. Sam bierze w nich aktywny udział.

Jako inżynier budowy odpowiedzialnym jest również za koordynację prac podwykonawców w trakcie trwania inwestycji oraz częściowe rozliczenie robót, jak również i odbiory tych prac. W przypadku napraw gwarancyjnych może brać w nich udział i nadzorować przebieg robót. Nad inżynierem czuwa kierownik budowy, pod którego on bezpośrednio podlega. Praca ta jest odpowiedzialna, a zadania powierzone inżynierowi budowy są niezwykle ważne. Dobrze wykonane, sprawiają, że roboty przebiegają sprawnie i bez większych zawirowań. Pracodawca powinien więc poświęcić trochę czasu, aby znaleźć odpowiednią osobę na takie stanowisko.

Edit