Jak inżynier budowy powinien dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników?

bezpieczeństwo na budowie

Jednym z najważniejszych zadań inżyniera budowy jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, za których jest odpowiedzialny. Oczywiście nie chodzi tutaj o stały nadzór nad działaniem każdego z nich. Ważne jest jednak, aby dopilnować niektórych istotnych procedur, które wymusza prawo. O czym musi pamiętać taki inżynier, aby w pełni kompetentnie wywiązywać się ze swoich obowiązków?

Przede wszystkim inżynier budowy musi dbać o to, aby rozdysponowywać obowiązki w należyty sposób. Oznacza to, że niektóre zadania powinny trafiać wyłącznie do osób wykwalifikowanych oraz z odpowiednimi uprawnieniami. W ten sposób uniknie się nie tylko kosztownych kar nakładanych, kiedy nieuprawniona osoba obsługuje niektóre maszyny, ale przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo każdego z pracowników. Trzeba pamiętać bowiem, że pojawienie się tragicznego w skutkach wypadku może mieć zgubny wpływ na opinię o miejscu pracy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie, inżynier budowy musi dbać o to, aby pracownicy regularnie byli szkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Chociaż szkolenia takie są postrzegane jako dość uciążliwe dla pracowników, niezwykle ważne jest, aby się one odbyły. Brak dopilnowania tego aspektu może skończyć się nałożeniem wysokich kar na pracodawcę.

Edit