Specjalizacje zawodowe

Nie każdy wie, że zawód inżyniera budownictwa zaliczany jest do zawodów zaufania publicznego. Oznacza to, że jest on uregulowany prawnie, posiada własny samorząd zawodowy (Polską Izbę Inżynierów Budownictwa) i jest przeznaczony dla osób posiadających stosowne wykształcenie.

Specjalizacje inżyniera budownictwa, zawarte w Klasyfikacji Zawodów i specjalności, mają związek z rodzajami budowanych obiektów i należą do nich: inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne, inżynier budownictwa – budownictwo ogólne, inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe, inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe, inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne, inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów, inżynier budowy dróg, inżynier budowy mostów, inżynier geotechnik oraz rzeczoznawca budowlany.

7Każdy wykształcony inżynier budownictwa może pracować jako inżynier budowy, jednak dostępne są dla niego również inne ścieżki kariery (inżynier budowy Opole), wśród których najpopularniejszymi są:

Projektant – wykonuje projekty obiektów budowlanych, wycenia inwestycje i przygotowuje dokumentację,

Weryfikator – dokonuje oceny projektów budowlanych, wykazuje błędy i proponuje zmiany,

Inspektor nadzoru – kontroluje przebieg poszczególnych etapów budowy

Kierownik robót – kieruje pracami budowlanymi, prowadzi dokumentację, zgłasza gotowy obiekt do odbioru przez inspektora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *