Wpływ na życie i zdrowie

5Inżynier budowy Gdynia swoje obowiązki zawodowe wykonuje w dwóch możliwych lokalizacjach: albo w biurze, w zamkniętym pomieszczeniu, albo na zewnątrz, na budowie, gdzie jest narażony na działanie czynników zewnętrznych i klimatycznych. Na budowie istnieje duże prawdopodobieństwo poślizgnięcia się, potknięcia czy nabycia urazów ciała spowodowanych przygnieceniem przez konstrukcje budowlane, rusztowania i tym podobne. Poniżej przedstawiono spis głównych czynników środowiska związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera oraz ich możliwe skutki dla zdrowia.

Czynniki fizyczne

  • Praca przy monitorze ekranowym – zwłaszcza kadra nadzorująca proces budowy, możliwość pogorszenia wzroku i schorzeń kręgosłupa przy długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej w nieodpowiedniej pozycji ciała i w słabo oświetlonym stanowisku pracy.
  • Mikroklimat, praca na otwartej przestrzeni – możliwość poparzeń słonecznych lub udarów cieplnych latem, oraz możliwość częstych infekcji, przeziębień zimą.
  • Hałas – podczas poruszania się po placu budowy, możliwość narażenia na nadmierny hałas, co może przyczynić się do uczucia zmęczenia, a przy długotrwałym narażeniu trwałe uszkodzenie słuchu
  • Zaprószenie oczu – podczas przechodzenia obok wykonywanych prac szlifierskich, ciesielskich, możliwość zaprószenia oczu

Czynniki chemiczne i pyły

  • Związki chemiczne – możliwość powstania alergii oraz zatrucia pokarmowego przy przypadkowym spożyciu środka chemicznego.
  • Zapylenie – podczas pracy na placu budowy, możliwość przebywania w miejscu gdzie emitowane jest zapylenie, np. podczas prac tynkarskich.

Czynniki biologiczne

  • Owady – możliwość powstania reakcji anafilaktycznych po ukąszeniu owada.

Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

  • Stres – narażenie na stres wynika z ciągłej pracy z ludźmi, w związku z tym pracownik jest narażony na agresję ze strony pracowników budowlanych, dodatkowo czynnikiem stresującym jest odpowiedzialność za powierzone mianie i za zdrowie i życie pracowników. Częste opóźnienia robót także są czynnikiem stresującym dla pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *