Zakres obowiązków

1Na ogólny zakres obowiązków należący do pracownika zatrudnionego w charakterze inżyniera budowy należą:

 • Przygotowanie obmiarów do wyceny ofert.
 • Nanoszenie zmian w projektach.
 • Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej.
 • Przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej.
 • Monitorowanie terminowości dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z
 • harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną.
 • Nadzór nad usunięciem niezgodności w dokumentacji technicznej.
 • Sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z
 • wymogami prawa.
 • Sprawdzanie protokołów z odbioru rusztowań, dźwigów, kontenerów itp.
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej / powykonawczej.
 • Sprawdzanie kompletności dokumentacji odbiorowej z wymogami dokumentacji projektowej, umowy na budowę i przepisów prawa.
 • Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej, odbiorowej i koncesyjnej oraz korespondencji; sprawdzenie i potwierdzanie zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanym obiektem, kompletności dokumentacji odbiorowej i przekazanie do archiwum zamawiającego po zakończeniu budowy.
 • Sprawuje nadzór nad prowadzonymi pracami na budowie pod nieobecność Kierownika Budowy i działając wyłącznie z jego upoważnienia i polecenia.
 • Współpraca przy wykonywaniu projektu pod kierownictwem Dyrektora ds. technicznych.
 • Wykonywanie innych czynności poleconych przez przełożonych związanych bezpośrednio z zajmowanym
 • stanowiskiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *